عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

– تصمیم گیری های اداری:

کلیه اعمالی را که ارگان های وابسته به قوه مجریه اجرا می نمایند نوعی تصمیم گیری اداری         می باشند. تصمیم گیری اداری که هدف آن آزاد سازی انرژی سازمان می باشد، عملی می باشد که تا اجرا نشده باشد واقعیت خارجی پیدا نمی کند و ماهیت مشخصی ندارد. در تصمیمات اداری، تصمیمات قبلی بر تصمیمات جاری سازمان تاثیری نمی گذارند و به همین سیاق تصمیمات جاری بر تصمیماتی که در آینده اتخاذ خواهند گردید نفوذ می نمایند. به گونه کلی چنین می توان گفت که در سازمانها هر تصمیمی که گرفته گردد در متنی از نتیجه تصمیمات قبلی می باشد که به نوبه خود متن جدیدی را برای تصمیمات آتی ایجاد خواهد نمود (Boulet, 1998).

الف – سلسله مراتبی بودن تصمیم گیری های اداری: تصمیم گیری های اداری بر حسب موضع و جایگاه اداری تصمیم گیرنده در سازمان، مؤسسه، وزارتخانه و… معلوم و مشخص می گردد و شروع تصمیم گیری و تفاوت های موجود در تصمیم گیری های اداری را در این طبقه بندی تعیین می کند. از طرفی با در نظر داشتن سلسله مراتب، هر مقامی با در نظر داشتن اختیار و مسئولیت خود و با بکارگیری این اهرم و بهره گیری از قدرت ادرای می تواند آغاز کننده تصمیم باشد که مسلماً با رعایت نظرات مقام بالاتر که به او دیکته می شوند، جنبه اجرایی پیدا می کنند. پس تصمیم گیری از سلول های سازمانی که قدرت اداری را اعمال می کنند می تواند شروع گردد. حال چنانچه تصمیم گیری از جانب وزیر یک وزارتخانه و یا مدیر یک سازمان باشد، مراجع مافوق وزیر و یا مدیر که به عاقبت و نتیجـه تصمیـم گیـری توجه دارند و همچنـین کادرهـای پایین تر که اجـرای امور را به عهـده دارند، نمی توانند به تصمیم اتخاذ شده از طرف مقامات بی تفاوت باشند. آنها ملزم به اجرای کلیه فعالیت هایی که لازمه حرکت هر چه سریع تر و دقیق تر تصمیم اتخاذ شده از طرف وزیر یا مدیر و هدایت آن در کانال های اداری می باشند.

ب – عام بودن تصمیم گیری های اداری: تصمیمـات اداری که در مؤسسـات و سازمـان های دولتـی گرفته می شوند، نوعـی تصمیم عمـومی می باشند که در واقع شمول عام دارند و در جهت منافع جامعه اتخاذ می گردند. این نوع تصمیم ها به دو نوع کاملاً متمایز از یکدیگر تقسیم می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد