عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

تعهد:

“دور[1] و همکاران( 1987)تعهد را به عنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار ارتباط بین طرفین مبادله تعریف کرده اند ونیز مورگان و هانت(1994) نیز تعهد به ارتباط را تمایل پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کرده اند و بر این باورند که تعهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین ارتباط به اهمیت ارتباط اعتقاد داشته باشد و برای حفظ یا ارتقاء ارتباط حداکثر کوشش خود را بنماید” (رنجبریان و براری، 1388).

حفظ مشتری :

کوشش سازمان برای برقراری مستمر با مشتری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری می باشد. تعهد یک شرکت برای جلوگیری از حضور مشتری به شرکت های دیگر می باشد . موفقیت در حفظ مشتری  با اولین تماس شروع می گردد و در تمام طول عمر ادامه دارد( ریچارد فردریک[2] ، 1996).

وفاداری مشتری:

برآورده شدن نیاز مشتریان بطوری که منجر به خرید دوباره یا ایجاد وفاداری مطلق و یا اشتیاق توصیه به دیگران گردد. وفاداری، ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات بطور مکرر تعریف می گردد (سوسانا[3] و لارسون[4]، 2004). اما تعریف جامعی نیز از وفاداری هست (اولیور ریچارد[5]،  1999).  از نظر  کاوسی[6] و کندی(2002) وفاداری مشتری یعنی وفاداری به تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می گردد، به صورتی که همان مارک یا محصول با وجود آثار و کوشش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد(علامه و نکته دان ، 1389). “زیکموند[7] و دی آمیکو[8]( 2001) عقیده دارند یک نفر وفادار هنگامی به چیزی وفادار می گردد که با آن دارای یک ارتباط صمیمی می باشد و نیز در بهره گیری از آن رضایت دارد (الهی، حمدان و حسن زاده ،1388).

تمایل به توصیه و انتقاد پذیری و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مشتری :

از این مهم به گونه ای پاسخگویی به نیازهای مشتریان از سوی شرکت یا سازمان تعبیر می گردد و بهره گیری از نظرات مشتریان می تواند احساس تعلق بیشتری را در مشتریان پدید آورد که هم سبب افزایش رضایت و هم سبب وفاداری بیشتر مشتریان خواهد گردید ( ولفینبرگر[9] و گیلی[10]، 2003).

[1] – Dwyer, F. R.,

[2] – Reicheld, Frederick

[3] – Susanna H.

[4] – Larsson, S.

[5] – Oliver, Richard L.

[6] – Carolyn Folkman Cuasi, Karen Norman Kennedy

[7] – Zikmund, William.,

[8] –  D’Amico Michael

[9] – Wolfinbarger

[10] – Gilly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

1-4-2-اهداف فرعی :

 1. تعیین اثر اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری
 2. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری
 3. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری
 4. تعیین اثر اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری
 5. تعیین اثر اجرای CRM بر اعتماد مشتری
 6. تعیین اثر اجرای CRM بر رضایت مشتری
 7. تعیین اثر اجرای CRM بر تعهد مشتری
 8. تعیین اثر اجرای CRM بر وفاداری مشتری
 9. تعیین اثر اجرای CRM بر حفظ مشتری
 10. تعیین اثر اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری
 11. تعیین اثر اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری  با فرمت ورد