عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

2-6-4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه اندازه بهره گیری از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش می باشد، هر چه فعالیت­های تجاری و اجتماعی پیچیده­تر، تخصصی­تر و رقابتی­تر باشد، بخش خدمات رشد بیشتری می­یابد و مدیران ناگذیرند برای اداره بهتر سازمان­های خود در دنیای فعال و پر رقابت امروز  با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده و از فنون بازاریابی در ارئه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.

تئوریسن­های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه­ی تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند. بخش عمده­ای از این کوشش­ها، صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت می باشد، گردید. با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز سازند. در آمیخته­ی بازاریابی خدمات ما P3 دیگر شامل: پرسنل، داریی­های فیزیکی و رویه­ها(فرایندها) را در جمع P4 نظاره می­کنیم که در نهایت یک آمیخته بازاریابی با P7 برای خدمات به وجود می­آید. بدین­ ترتیب تئوریسن­های بازاریابی خدمات، یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کالاها متمایز ساختند(گلداسمیت،1999). و این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد مدیریت بازاریابی سنتی و ایجاد مرزی بین کالاها و خدمات گردید. بدین ترتیب محصولات شامل کالاهای محسوس و خدمات نامحسوس گردید (همان ،ص179). لاولاک و رایت عقیده دارند که علاوه بر P4، عناصر استراتژیک دیگری می­توانند در زمینه خدمات مورد توجه قرار گیرند و برای رسیدن به این مقصود الگوی مدیریت جامع آمیزه P8 را معرفی نموده می باشد. این الگو هشت متغیر تصمیم­گیری را برای مدیران سازمان­های خدماتی معرفی می­کند(عاملی،1383).

1-محصول   2-مکان و زمان                 3-فرایند                 4- بهره­وری و کیفیت

5-افراد       6-ارتقا، تشویق و آموزش   7- عوامل فیزیکی   8-قیمت و دیگر هزینه­های              خدمات.

در جدول زیر نیز محققان و پژوهشگران دیگری با مطالعه تئوری بازاریابی خدمات، پیشنهاداتی برای اجزای آمیخته بازاریابی در مؤسسات خدماتی ارائه داده­اند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد