عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

– تعریف متغیرها:

1-10-1-  تعریف مفهومی متغیرها:

  1. قیمت: قیمت برابر می باشد با مجموع ارزش­های که مصرف کننده در ازای بهره­مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا یک خدمت از دست می­دهد(کاتلر[1] و آرمسترانگ[2] ،462 ،1385).
  2. ترفیع: نوعی از ارتباطات می باشد که توسط فروشنده برای ارائه محصول به مشتری بکار می­رود تا مشتری را جذب کند و او را به گونه مستقیم اقدام به خرید محصول کند (گاسکی[3]، 2008).
  3. مکان:عبارت می باشد از تصمیمات مدیرت درمورد اینکه کجا و چگونه خدمات را به مشتری ارائه دهند و ممکن می باشد شامل کانال­های توزیع الکترونیکی و یا فیزیکی باشد(لاولاک[4] و رایت [5]1382).
  4. فرایند به سیستمی تصریح دارد که به سازمان کمک می­کند تا خدمت را به مشتری ارائه دهد(درگی، 1388).
  5. شواهد فیزیکی: به محیط و امکاناتی اطلاق می­گردد که سازمان­ها جهت ارائه­ی خدمات به مشتریان نیاز دارند(گلداسمیت[6]،1999).
  6. محصول: محصول عبارت می باشد ازهمه اجزا و عناصری که برای بجای آوردن خدمت لازم می باشد و برای مشتری ایجاد ارزش می­کند(لاولاک و رایت، 1385).
  7. افراد(اساتید و کارکنان): کارکنان دلالت بر تمام کسانی دارند که در حقیقت به اجرای خدمات برای مشتریان می­پردازند(گلداسمیت،1999).
  8. فرایند انتخاب : فرایندی می باشد که از بین چند مسیر یا چند گزینه یکی را انتخاب کنیم.

 

[1] . Kotler

[2] . Armstrong

[3].  Gaski

[4] . Lovelock

[5]  .Wright

[6].  Goldsmith

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد