عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • مقدمه

سیستم مناقصه ریشه عمیقی در سنت آمریکا دوانده می باشد. هارپ (1988) نشان می­دهد که این سیستم از سال 1847 در ایالت نیویورک به کار گرفته می­شده می باشد. کاربرد اصلی این روش نیز در مناقصات بزرگراه­ها و پل­ها در این ایالت بود.

ایده اصلی این روش بر این پایه بود که سیستم تعیین برنده مناقصه با کم­ترین قیمت پیشنهادی، بخش عمومی را از افراط، فساد و سایر رفتارهای ناشایستی که ممکن بود به وقوع بپیوند، محافظت می­کند. تابع اولیه نیاز به این سیستم نیز برای اطمینان کارفرمایان از رسیدن به بهره‌برداری و دریافت سود پروژه، با کم­ترین هزینه­ای که می­تواند اجرا گردد، بود (انجی و اسکیتمور، 2001).   با گذشت سال­ها تغییراتی برای پذیرش این سیستم اعمال گردید. بخشی برای انتخاب قابل قبول بودن پیشنهاددهنده و اندازه علاقه عمومی برای کنترل توانایی برنده مناقصه به آن اضافه گردید. سایر عناصر بهبود دهنده شامل تهیه لیست پیمانکاران حائز صلاحیت و عناصری در این محدوده می­بود. اگر چه عقیده اصلی از قرن نوزدهم دست‌نخورده باقی‌مانده می باشد، اما این نکته جالب توجه می باشد که تمامی کشورها، برنده با کمترین قیمت را قبول ندارند (Palaneeswaran & Kumaraswamy,2001). کشورهای اندکی مانند ایتالیا، پرتقال و پرو سیستمی را انتخاب می­کنند که پیشنهاددهنده موفق مسلماً شخص دارای کمترین پیشنهاد نیست. فلسفه­ای که در اینجا هست این واقعیت می باشد که بهترین پیشنهاد، قابل قبول‌ترین آن می باشد نه کم­ترین آن و این نزدیک­ترین به میانگین پیشنهاد‌های رسیده می­باشد (هاتوش و اسکیتمور،1997)؛ اما این طریقه مناقصات در کل دارای معایبی می باشد که مزایای آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. یعنی با در نظر داشتن این نکته که کار را از هرگونه فشاری (سیاسی، اقتصادی، عمومی) محافظت می کند، به دلیل اینکه پارامتر تصمیم­گیری، قیمت پیشنهادی هست، ممکن می باشد موجب بروز مشکلاتی در زمینه زمان، کیفیت، ایمنی و … گردد. بر این اساس، سیستم مناقصه چند پارامتری مطرح گردید که علاوه بر هزینه اجرا، سایر عوامل دخیل بر اجرای پروژه نیز در نظر گرفته می گردد. در این روش عقیده بر این می باشد که پیمانکاری یک پروژه را به خوبی به اتمام می‌رساند که ترکیب مناسبی از کلیه عوامل دارا باشد؛ پس با در نظر داشتن معضلات یادشده روش‌های چند پارامتری برای تشخیص و صلاحیت پیمانکاران مورد بهره گیری قرار گرفت. این مساله در حالت­های مختلفی توسط محققین مورد اقدام قرار گرفته می باشد.

  • مراحل اجرای پروژه

یک‌ پروژه‌ مجموعه‌­ای‌ از فعالیت‌هاست‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌مقصود یا هدف‌ خاصی‌ انجام‌ می‌گیرند. پروژه‌ها شامل‌ فعالیت­هایی‌ هستند که‌ بایستی در تاریخ­های‌ معین، با هزینه‌هایی‌ معین‌ و کیفیت‌ تعیین‌شده‌ای، اجرا شوند. ‌لازمه‌ موفقیت‌ هر پروژه، دستیابی‌ توأمان‌ به‌ هر سه‌ عامل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ معین‌ می باشد‌ و خارج‌شدن‌ هریک‌ از سه‌ عامل‌ مذکور از حدود تعیین‌شده، می‌تواند به‌ انجام‌ پروژه‌ای‌ ناموفق‌ و غیراقتصادی‌ منجر گردد. سه‌ عنصر کارفرما، پیمانکار و مشاور، تأثیر‌ اصلی‌ را در کنترل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ دارند. سازمان‌ برنامه‌وبودجه برای سه عنصر فوق تعاریفی به تبیین زیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد