عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

– تعریف خدمات:

خدمت هر چیزی می باشد که بتواند به یک بازار برای توجه، اکتساب، بهره گیری و یا مصرف عرضه گردد و ممکن می باشد یک نیاز یا خواسته را ارضا کند(میرابی،1388).   

از خدمت تعاریف متعددی ارائه شده می باشد که در زیر به بعضی از آن­ها تصریح می­گردد. خاطر نشان می گردد که تحولات ارتباطات در عصر کنونی و حذف مرزها و قلمروهای حقوقی، جغرافیایی و اقتصادی دگرگونی­های بسیاری را در این تعاریف به وجود آورده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- خدمات یکی از عناصر تشکیل­دهنده محصول ناخالص ملی می باشد که مقدار تولید اقلام غیر قابل لمس و غیر عادی را اندازه­گیری می­کند.

2- خدمات، محصول فعالیت­های اقتصادی غیر قابل انتقال و غیر ملموس می باشد که با کالاهای فیزیکی فرق دارند. نمی­توان بدون ابهام تعریفی از خدمات ارائه نمود. بعضی خدمات شکل مادی و فیزیکی به خود می­گیرند. مثل خدمات ارئه شده توسط بانک­ها (صدور چک یا حواله بانکی)، دسته­ای دیگر بعد از فروش بلافاصله مصرف می­شوند و قابل انتقال به غیر نیستند. بعضی دیگر مثل دانش پزشکی و مشاوره در امور حقوقی ممکن می باشد به گونه آزادانه از مصرف­کننده­ای به مصرف­کننده­ دیگری منتقل شوند. بعضی خدمات(مثل خدمات ویژه ارتباطات) سرمایه­بر و بعضی دیگر(مثل خدمات آموزشی) نیروبر هستند. غیرملموس بودن بسیاری از تولیدات بخش خدماتی مشکلاتی را در محاسبه واحد بهره­وری خدمات ایجاد کرده می باشد.

3– کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[1]( آنکتاد) خدمات را اقدامی می­داند که ثمره یک فعالیت تولیدی بوده و بر تغییر وضعیت یا جایگاه یک ذینفع تأثیر می­گذارد.

به این ترتیب خدمات به آن دسته از ستانده­های اقتصادی اطلاق می­گردد که موجودیت مستقلی نداشته و خرید و فروش آن از تولید جدا نمی­باشد. ستانده­های مذکور براساس سفارش مصرف­کنندگان و نیازهای آنان با تغییر وضعیت فیزیکی و یا بهبود شرایط ارائه تولیدات صورت می­گیرد. همچنین ارائه خدمات مذکور به بهبود وضعیت فیزیکی و ذهنی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز منجر می­گردد(احمدی و مهدی پور، 1389).

[1] .  UNCTAD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد