عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • نحوه‌ انتخاب‌ پیمانکاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تبیین‌ هر فعالیت، کلیدی‌ترین‌ عوامل، زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ هستند. وقتی‌ قرار می باشد‌ فعالیتی‌ به‌ پیمانکار واگذار گردد، این‌ سه‌ عامل‌ بایستی در انتخاب‌ پیمانکار، به‌گونه دقیق‌ مطالعه‌ شده‌ و مدنظر قرار گیرند. ‌سوابق‌ پیمانکار می‌تواند تا حد زیادی‌ گویای‌ توانایی‌ وی‌ باشد. اشتباه‌ در انتخاب‌ پیمانکار می‌تواند در مقاطع‌ مختلف‌ پروژه، صدمات‌ جبران‌ناپذیری‌ را وارد سازد. به‌علاوه، در صورتی‌ که‌ پیمانکار بخواهد از پیمانکار دست‌ دوم‌ بهره گیری‌ کند، دریافت‌ موافقت‌ صاحب‌ کار ضروری‌ می باشد.

 

  • سیستم‌ مدیریت‌ پروژه

طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، متناسب‌ با پروژه، یکی‌ از مسائلی‌ می باشد‌ که‌ بایستی در این‌ مرحله‌ از پروژه‌ مدنظر قرار گرفته‌ و تدوین‌ گردد. هیچ‌گاه‌ به‌ ادعاها و تبلیغاتی‌ که‌ در مورد قابلیت­های‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ و برآورده ‌شدن‌ نیازهای‌ شما بااستفاده‌ از یک‌ نرم‌افزار یا سیستم‌ دستی‌ از پیش‌ طراحی‌ شده، هست، بیش‌ از حد اهمیت‌ ندهید. مطمئن‌ باشید رویه‌ محتاطانه‌ شما و صرف‌وقت‌ در این‌ مرحله‌ از پروژه، نتیجه‌ مطلوب‌ خود را به‌هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ امور پروژه‌ در مراحل‌ بعدی، به‌دست‌ خواهد داد.

‌سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، بایستی کاملاً‌ متناسب‌ با پروژه‌ طراحی‌ گردد. هیچ‌گاه‌ به‌ دنبال‌ طرح‌ سیستم‌های‌ بسیار پیچیده‌ و یا بسیار ابتدایی‌ نباشید. سیستم‌ بایستی به‌گونه‌ای‌ طراحی‌ گردد که‌ به‌ ساده‌ترین‌ شکل‌ و با بهره‌گیری‌ از روش­های‌ ابتکاری‌ و هوشمندانه، نیازهای‌ کاربران‌ را پاسخگو باشد. مسلماً‌ بهره‌گیری‌ از چنین‌ سیستم‌هایی، پیش‌ از آغاز پروژه، مدیریت‌ پروژه‌ را آسان‌ کرده‌ و از وقوع‌ بحران­های‌ جدی‌ در حین‌ اجرای‌ پروژه‌ جلوگیری‌ می کند.

  • مرحله‌ اجرا

در این‌ مرحله، هدف‌ آن‌ می باشد‌ که‌ پیشرفت‌ کارهای‌ پروژه، مطابق‌ با برنامه‌ها، اصول‌ و کیفیت­های‌ تعیین‌شده‌ در مرحله‌ دوم، به‌مرحله‌ اقدام‌ درآیند. در این‌ مرحله، عامل‌ کنترل‌ دارای‌ تأثیر‌ اساسی‌ بوده‌ و لازمست‌ با برداشت‌ اطلاعات‌ و آمار مناسب‌ از نحوه‌ پیشرفت‌ کارها و مقایسه‌ مشخصه­های‌ مختلف‌ کارهای‌ اجراشده‌ با آن چیز که‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ شده، طریقه پیشرفت‌ کارها و صرف‌ هزینه‌ و سایر منابع‌ را کنترل‌ نمود. ‌بدیهی‌ می باشد‌ در حین‌ اجرای‌ کار، علی‌رغم‌ دقت‌نظری‌ که‌ در تهیه‌ طرح­ها و برنامه‌ها به‌اقدام‌ آمده، ایجاد تغییراتی‌ در طرح، غیرقابل‌ اجتناب‌ می باشد. پیمانکار در مراحل‌ اجرای‌ کار به‌گونه مستمر با مشاور که‌ در این‌ مرحله، امور نظارت‌ و کنترل‌ را به‌عهده‌ دارد، تبادل‌ نظر کرده‌ و در مواردی‌ که‌ ایجاد تغییرات‌ و تصحیحاتی‌ در طرح، ضروری‌ باشد، با موافقت‌ مشاور، اقدام‌ خواهد نمود. ‌وجود یک‌ سیستم‌ منظم‌ گزارش‌دهی‌ که‌ توسط‌ کلیه‌ گروه­های‌ پروژه‌ پذیرفته‌ و اجرا گردد، در این‌ مرحله، امری‌ ضروری‌ می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد