تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های غیر‌تهاجمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش‌های تهاجمی در تشخیص خطا نقاط ضعف متعددی دارند. از آن جمله می‌توان ایجاد اختلال در کار موتور به واسطه نصب حسگر روی بدنه آن، تاثیرپذیری از عملکرد تجهیزات مجاور، عدم توانایی کافی در تشخیص خطاهای ضعیف، قابلیت اطمینان کم، تاثیر پذیری از عوامل جنبی غیر مرتبط با خطای موتور و هزینه‌های اقتصادی مترتب بر نصب حسگر را نام برد. پیش روی، روش‌های غیر‌تهاجمی برای تشخیص خطای موتور از اثرات خطا که در سیگنال‌های جریان ، ولتاژ (و یا هر کمیت الکتریکی قابل محاسبه از طریق این دو سیگنال) به عنوان شاخص خطا بهره گیری می‌کنند. در این صورت برای اندازه‌گیری شاخص نیازی به نصب حسگر روی بدنه موتور نیست و اندازه‌گیری می‌تواند از راه دور و در اتاق کنترل و فرمان انجام گردد. بعلاوه اندازه‌گیری سیگنال‌های ولتاژ و جریان معمولا برای اهداف دیگری هم انجام می گردد و لذا هزینه اقتصادی مجزایی بر سیستم تحمیل نمی‌گردد. همچنین این سیگنال‌ها تحت تاثیر عملکرد تجهیزات دیگر قرار نمی‌گیرند. مزیت دیگر روش‌های غیر‌تهاجمی سادگی تحلیل آنها با بهره گیری از شبیه‌سازی رفتار الکترومکانیکی موتور می باشد. به همین دلیل در سال های اخیر روش‌های غیر‌تهاجمی توجه زیاد محققین را به خود جلب کرده‌اند. در ادامه شاخص‌های غیر‌تهاجمی برای تشخیص خطای سیم‌پیچ استاتور در موتور القایی سه فاز  معرفی می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: