تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    معرفی ریز شبکه ها

 

ریزشبکه‌ها به صورت مجموعه‌ای از منابع کوچک تولید انرژی می‌باشند که به شبکه اصلی متصل می‌گردند. ریزشبکه‌ها به صورت سیستم‌های تولید همزمان گرما و الکتریسیته (CHP) در مقیاس‌های کوچک و ولتاژهای کم [1](LV) طراحی شده‌اند که بارهای گرمایی و الکتریکی تعداد محدودی از مشترکین را فراهم می‌نمایند. با اتصال چند ریزشبکه‌ها به یکدیگر می‌توان نیازهای گرمایی و الکتریکی مشترکین بیشتری را فراهم نمود. بهره‌برداری مؤثر از گرمای تلف شده در سیستم‌های CHP یکی از مهم‌ترین مزایای ریزشبکه‌ها به شمار می‌رود. منابع تولید پراکنده مورد بهره گیری در ریزشبکه‌ها می‌توانند شامل انواع مختلف تکنولوژی‌های تولید با انتشار ناچیز کربن در هوا باشند. به گونه معمول ریزشبکه‌ها در دو حالت بهره‌برداری می شوند: متصل به شبکه و جزیره‌ای[2] در هر دو حالت بهره‌برداری، ریزشبکه‌ها تأثیراتی را بر مشترکین و همچنین شبکه اصلی خواهند داشت. در این فصل منابع انرژی تولید پراکنده مورد بهره گیری در ریزشبکه‌ها، سیستم ذخیره ساز انرژی و تأثیرات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ریزشبکه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شکل 1.2 یک ریزشبکه متشکل از از منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به همراه ذخیره‌ساز باطری و متصل به شبکه برق آمده‌می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: