عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4)   عوامل موثر در پیش بینی بار الکتریکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهمترین عوامل محیطی موثر بر مصرف بار الکتریکی به صورت دسته بندی شده به تبیین ذیل می باشد:

  • عوامل اقلیمی
  • عوامل اقتصادی
  • تاثیر زمان بر بار مصرفی

 

1-4-1) عوامل اقلیمی

عوامل اقلیمی موجب می گردد منحنی مصرف برق مربوط به دستگاه های گرم کننده و سرد کننده تغییر کند. عواملی زیرا درجه حرارت، رطوبت هوا و سرعت وزش باد از مهمترین عوامل اقلیمی می باشند.

1-4-2) عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی به عنوان مکان بعضی صنایع سنگین مانند فولاد و ذوب آهن نوسانات شدید و غیر قابل کنترل دارند. مشخص نبودن ساعت دقیق کارکرد این قبیل صنایع موجب می گردد منحنی مصرف آنها شکل تصادفی به خود گیرد. همچنین طوفان، صاعقه، پخش برنامه های خاص تلویزیون که دارای مصرف مشخص نیستند و رویدادهای ورزش را می توان از این قبیل عوامل تصادفی دانست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد