عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

3-1) ضرورت بهره گیری از سیستم خبره فازی جهت پیش بینی بار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم های پیش بینی بار رایج به شکل طبیعی مبتنی بر روش های مدل سازی آماری هستند که شانس محدودی در پیش بینی دقیق بار برای روزهای غیر عادی دارند، روزهایی که وقوع بعضی از حوادث غیر معمول همچون شرایط جوی غیر عادی و تغییرات دمایی ناگهانی در آنها بار مصرفی شبکه را به شدت متأثر می سازند.از سوی دیگر این روشها نیازمند مقادیر قطعی در فرآیند پیش بینی هستند، در حالی که روش های فازی از بازه ای از مقادیر همچون دمای بالا یا پایین بهره گیری می کنند. چنین محدودیت هایی به همراه وجود شرایط متغیر ناپایدار منجر به بهره گیری از روش های فازی به جای طرح های آماری در سیستم های پیش بینی شده می باشد.در ایالات متحده و بیشتر کشور های توسعه یافته، سیستم های استاندارد پیش بینی بار، از شبکه های عصبی بهره می گیرند. منطق فازی توسط پاندیان [1] برای دستیابی به نتایجی نزدیک تر به واقعیت مصرف، نسبت به روش های مبتنی بر  اصل تشابه به کار گرفته گردید. لی و پن [2]مدل انطباقی شبکه مبتنی بر سیستم استنباط فازی را برای پیش بینی بار الکتریکی منطقه ای در تایوان به کار گرفتند و نشان دادند که مدل انطباقی مبتنی بر استنباط فازی نتایج بهتری نسبت به مدل های شبکه های عصبی مصنوعی در پی خواهد داشت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: