عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3)  پیش بینی بار از دیدگاه دوره های زمانی [14][9][11]

برنامه ریزی و بهره برداری بهینه در سیستم های قدرت از نقطه نظر زمانی در چند مرحله بشرح زیر انجام می پذیرد:

  • برنامه ریزی دراز مدت ( 30-5 سال )
  • برنامه ریزی میان مدت ( تا یک سال )
  • برنامه ریزی کوتاه مدت (یک روز تا یک هفته )
  • برنامه ریزی لحظه ای ( چند دقیقه تا چند ساعت )

 

1-3-1) برنامه ریزی دراز مدت ( 30-5 سال )

در برنامه ریزی دراز مدت، با در نظر گرفتن توان و ترکیب و طول عمر نیروگاه های موجود، توانائی شبکه های انتقال و توزیع، قرار دادهای دراز مدت برای تبادل انرژی الکتریکی با شرکت در سیستم به هم پیوسته در مورد نوع و اندازه و محل احداث نیروگاه های جدید نحوه گسترش شبکه ماشین ویا تجدید نظر در قرار دادها تصمیم گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد