تکه هایی از این پایان نامه :

– روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی:

یک شاخص خطا وقتی ایده‌آل می باشد که اولا تناسب مستقیم خطی با شدت خطا داشته باشد و در ثانی از عوامل جنبی دیگر مثل اندازه بار، عدم تعادل تغذیه، عدم تقارن ذاتی موتور و … متاثر نشود. با اندازه‌گیری یک شاخص ایده‌آل به گونه مطمئن می‌توان از وقوع خطا و شدت آن خبر داد. اما شاخص‌های واقعی معمولا شرایط ایده‌آل فوق را ندارند. تحت این شرایط بهره گیری از روش‌های تشخیص خطا مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند چاره ساز باشد. این روش‌ها برای تشخیص خطا، از داده‌های موتور در وضعیت سالم و وضعیت معیوب بهره گیری می‌کنند و با بهره گیری از روش‌های خوشه‌بندی رخداد خطا را تشخیص می‌دهند. روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بکار رفته در تشخیص خطای سیم‌پیچ را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم نمود:

  1. سیستم‌های خبره.
  2. سیستم‌های منطق فازی
  3. شبکه‌های عصبی مصنوعی
  4. شبکه‌های فازی – عصبی
  5. تخمین پارامتر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: