عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

الف) انواع توابع عضویت

– توابع تکه ای خطی

– توابع توزیع نرمال ( گوسی )

– توابع دارای منحنی های حلقوی

– منحنی های چند جمله ای درجه 2 و 3

توابع تکه ای خطی مانند توابع مثلثی و ذوزنقه ای ساده ترین نوع توابع هستند که  از چند خط راست به وجود آمده اند مهمترین مزیت بهره گیری از آنها سادگی آنهاست. دستور trimf مربوط به تابع مثلثی و دستور trapmf مربوط به تابع ذوزنقه ای در نرم افزار متلب می باشد تابع مثلثی به سه نقطه جهت مشخص شدن شکل تابع احتیاج دارد. به عنوان مثال:trimf,A=[3 6 8]

تابع عضویت ذوزنقه ای به چهار نقطه جهت ایجاد شکل تابع احتیاج دارد مثلا:

Trapmf ,A=[1 5 7 8] که هر کدام از اعداد مربوط به یک درجه عضویت خاص هستند.

 

شکل 3-10) توابع تکه ای خطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو تابع عضویت نیز بر اساس منحنی توزیع گوسی ساخته شده اند یک منحنی ساده ویک ترکیب ودو پهلو از دو منحنی جداگانه ای گوسی این توابع به ترتیب دارای دو دستور gauss2mf , gausmf هستند gaussmf بیانگر نوع ساده آن می باشد و gauss2mf بیانگر نوعی از آن می باشد که دارای دو منحنی مختلف در دو طرف راست و چپ می باشد نوع ساده یا دو نقطه و نوع gauss2mf با چهار نقطه تعریف می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: