عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های تهاجمی

بروز خطا اتصال حلقه اثرات مختلفی بر انواع کمیت‌های فیزیکی، الکتریکی و مغناطیسی موتور بر جای می‌گذارد به نحوی که از این اثرات می‌توان به عنوان شاخص بروز خطا بهره گیری نمود. با اندازه‌گیری و آشکارسازی این اثرات (شاخص‌ها) می‌توان به وقوع خطای اتصال حلقه پی برد. در این بین اندازه‌گیری و آشکارسازی بعضی از شاخص‌ها مستلزم نصب حسگرهای ویژه در بدنه موتور می باشد. به همین دلیل روش‌های تشخیص خطا که از این نوع شاخص‌ها بهره گیری می‌کنند به روش‌های تهاجمی معروف شده‌اند.  در بخش زیر به اجمال این نوع شاخص‌ها معرفی می شوند :

1-3-1-1- نویز صوتی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نویز صوتی می‌توان به عنوان شاخص خطای سیم‌پیچ بهره گیری نمود]19و20[. طیف نویز ماشین‌های القایی، تحت الشعاع نویز صوتی، نویز تهویه هوا و نویز محرکه الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد. نویز تهویه هوا مربوط به اغتشاش هواست که ناشی از اعوجاج پریودیک فشار هوا درقسمت‌های چرخشی می باشد. نویز محرکه الکترومغناطیسی مربوط به تنش‌های ماکسول می باشد که در حضور یک میدان مغناطیسی روی سطوح آهنی اقدام می کند. این تنش‌ها نوساناتی (لرزه‌هایی) در ساختار ماشین القا می کند که موجب نویز تشعشعی می گردد. اندازه صدای مربوط به افزایش نویز مکانیکی و آیرودینامیکی در یک محدوده 12 دسی بل در هر استر (دوبلینگ) از سرعت موتور می باشد. افزایش سرعت موتور باعث افزایش نویز محرکه الکترومغناطیسی می گردد]19[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: