عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-1-انرژی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انرژی فریم یکی از ساده ترین و قدیمی ترین پارامترهایی می باشد که به تنهایی و یا در کنار پارامترهای دیگر، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.[18-21] این پارامتر در[1] SNRهای پایین، بدلیل بالا بودن انرژی نویز نسبت به انرژی سیگنال در نواحی رخداد اصوات با انرژی پایین، به تنهایی عملکرد بالایی ندارد. در [18] با مطالعه طولانی مدت انرژی فریم جاری و محاسبه SNR فریم، عملیات تشخیص انجام شده می باشد. در [61] با محاسبه ، که x: انرژی فریم، µ: میانگین انرژی نویز و : واریانس نویز می باشند و بهره گیری از یک ماشین حالت محدود در جهت تصحیح خروجی VAD، ماهیت فریم ها مشخص شده می باشد. در [22] در آغاز با یک روش VE[2]مناسب، سیگنال گفتار از نویز جداسازی می گردد و سپس با کمک یک الگوریتم VAD مبتنی بر انرژی عملیات جداسازی انجام می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: