عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن

اخیراً توجه بسیاری به سیستم‌های ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن معطوف گردیده می باشد. عناصر اصلی تشکیل دهنده این سیستم عبارتند از واحد تولید هیدروژن، مخزن ذخیره هیدروژن و سیستم تبدیل انرژی شیمیایی هیدروژن به انرژی الکتریکی (پیل سوختی). از پیل سوختی به عنوان جانشین آینده واحدهای سوخت فسیلی نام برده می گردد. هیدروژن یک منبع انرژی تجدیدپذیر نیست، بلکه یک حامل انرژی می باشد که توسط یک انرژی ثانویه تولید و نهایتاً با سوختن در پیل سوختی، انرژی شیمیایی ذخیره شده در خود را آزاد می‌نماید. به عنوان مثال می‌توان انرژی مازاد الکتریکی در ساعات غیرپیک را صرف الکترولیز آب نموده و هیدروژن حاصل را در مخازن مخصوص ذخیره کنیم تا در زمان مطلوب در پیل سوختی تولید انرژی الکتریکی نمائیم. هیدروژن به وفور در طبیعت پیدا نمود می گردد و چگالی انرژی بسیار بالایی دارد؛ اما در عین حال ذخیره آن مشکل می باشد. به دلیل تبدیل چندباره انرژی در این سیستم، بازده آن در مقایسه با سایر سیستم‌های ذخیره انرژی کمتر می‌باشد. از سوی دیگر طریقه متراکم کردن و تبدیل هیدروژن گازی به مایع جهت ذخیره، به انرژی زیادی نیاز دارد. کاربرد اصلی این سیستم‌ها در اتومبیل‌های برقی و تولید انرژی الکتریکی به وسیله پیل سوختی می باشد. بسته به فشار مخزن و بازده ترکیب الکترولیز پیل سوختی، بازده این سیستم بین 60% تا 80% می‌باشد[49].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: