عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های مبتنی بر سیستم‌های خبره:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم‌های خبره[1] (ES) که به سیستم‌های بانک اطلاعات نیز معروف هستند، اساساً برنامه‌های کامپیوتری هستند که حوزه اطلاعاتی آنها محدود بوده و فقط قادر به حل معضلات در آن حوزه خاص هستند. یک سیستم خبره اصولا شامل یک بانک اطلاعات و یک مکانیزم استنباطی می باشد. بانک اطلاعات شامل دانش محیط کاربرد می گردد که ممکن می باشد به صورت هر ترکیبی از دستور‌های     if-then، آرگومان‌های واقعی، فرمول‌ها، موضوع‌ها، شیوه‌ها و حالت‌ها اظهار گردد. گزارش‌های اندکی در زمینه به کار‌گیری سیستم‌های خبره در تشخیص خطای سیم‌پیچ موتور القایی هست ]74و75[ . علت این امر نیاز این روش به اطلاعات ورودی نسبتا زیاد در مقایسه با سایر روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (مانند شبکه های عصبی مصنوعی) می باشد. از طرفی انعطاف پذیری این روش کم می باشد و این امر موجب پیچیدگی و گرانی آن می گردد. گذشته از این ممکن می باشد روش‌های مبتنی بر سیستم‌های خبره از دقت کافی در تشخیص خطای موتورهای کوچک برخوردار نباشند.

[1] Expert System

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: