عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-3) نمایشگر قواعد(The Rule viewer)

شکل 3-15) نمایشگر قواعد

قسمت rule viewer یک سری نقشه  را که تمام مراحل استنتاج فازی را در بر دارد نشان می دهد.

در قسمت پایین گزینه ای به نام input هست که به ما امکان را می دهد که مقدار مناسب ورودی را وارد کرده و نتیجه را در ستون آخر نظاره کنم قسمت rule viewer به ما امکان تغییر کل فرایند استنتاج را می دهد همچنین شکل توابع عضویت وتاثیر آن ها به فرایند کلی را نشان می دهد مراحل رسیدن به نتیجه بر اساس روش های همچون روش استدلال max-min به وضوح دیده می گردد یعنی با بهره گیری از روش های استدلالی مختلف در این قسمت مقدار غیر فازی شده نتیجه قابل ملاحظه می باشد.

 

3-4-4) نمایشگر سطوح(The surface viewer)

شکل 3-16) نمایشگر سطوح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با باز کردن surface viewer یک نمودار سه بعدی نظاره می گردد که بر اساس مقادیر ورودی ها  و خروجی ها رسم شده می باشد. در این صفحه، امکاناتی برای تغییر محورهای مختصات هست.

همچنین در صورتی که تعداد ابعاد بیش از سه باشد، این امکان از طریق گزینه ref-inpot هست که متغیر های را به دلخواه برای نمایش انتخاب کنیم. در این صورت سایر متغیر ها ثابت فرض می گردد.نرم افزار متلب این قابلیت را به ما می دهد که سیستم فازی خود را به گونه سفارشی ایجاد نمائیم. مانند این قابلیت ها، توانایی ایجاد توابع عضویت مورد دلخواه ماست. ]20[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: