تکه هایی از این پایان نامه :

نیروگاه‌های برق آبی

نیروی برق آبی  اصطلاحی می باشد که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطلاق می گردد. مزایای نیروگاه های برق آبی از قبیل عمر طولانی، بازدهی نسبی بالاتر، پایین بودن هزینه های نگهداری، داشتن اثرات مثبت جانبی، تجدیدپذیر بودن منابع مصرفی آن، در دسترس بودن تکنولوژی های مربوط به آن وجود پتانسیل های بالای انرژی برق آبی در کشور ضرورت در نظر داشتن این انرژی را بیشتر کرده می باشد.

نیروگاه برق آبی تلمبه ذخیره‌ای روشی برای ذخیره‌کردن و تولید برق به مقصود تأمین تقاضای پیک بالا (حداکثر تقاضای مصرف برق) به واسطه حرکت آب بین دو مخزن ذخیره آب در ارتفاعات متفاوت می باشد. در زمان تقاضای کم برق، ظرفیت تولید برق اضافی برای پمپاژ آب به مخزن آب در ارتفاع بالاتر مصرف می گردد. وقتی که تقاضای برق بیشتر می باشد آب از ارتفاع بالا از طریق توربین تولیدکننده برق به طرف مخزن آب پائین تخلیه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: