تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌ تعیین سایز بهینه شده واحدها در ریزشبکه با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر

در جدول زیر نتایج حاصل شده از تعیین سایز ریزشبکه مورد نظر با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به همراه هزینه کل تولید برق و تولید دیزل ژنراتور آمده می باشد.

 

جدول ‏4‌.‌3  نتایج بهینه ریزشبکه مبتنی بر سناریو مد

واحدها

 

سناریوها

تعداد واحد سلول خورشیدی تعداد واحد توربین بادی تعداد واحد الکترولایزر تعداد سلول سوختی هزینه تمام شده سیستم(1000$)
مبتنی بر سناریو بیس 58 3 2 8 778/3232

 

 

جدول ‏4‌.‌4  نتایج تولید برای دیزل ژنراتور در الگوریتم مبتنی بر سناریو

سناریو

ماه

تولید دیزل در سناریو بیس ماه تولید دیزل در سناریو بیس ماه تولید دیزل در سناریو بیس
Jun 61 May 5/1 Sep 8
Feb 49 Jun 4 Oct 23
Mar 47 Jul 89 Nov 45
Apr 65 Aug 3 Dec 70

 

 

1‌.1‌.2‌ مطالعه هزینه در حالت تولید قطعی

در نمودار زیر هزینه سناریوها به مقصود درک بهتر آورده ترسیم شده می باشد. مقصود از سناریو سیستم به صورت سنتی به وسیله دیزل ژنراتور تامین می گردد. هزینه سیستم در حالت فقط دیزلی برابر 4874000$  می‌باشد.

شکل ‏4‌.‌‌5  مقایسه هزینه‌ سناریو بیس با سیستم فقط دیزلی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: