تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارساز فازی پیشنهادی

با توجّه به اینکه تعیین مقدار مناسب اندازه پلّه در الگوریتم های وفقی از اهمیّت بسیاری برخوردار می باشد و اینکه تابع مشخصی برای تعیین مقدار آن باتوجه به پیشرفت الگوریتم وفقی و شرایطی که الگوریتم در آن در حال اجراست، به خصوص در مورد سناریوهای پویا، موجود نیست. می توان از روش های کنترل فازی بهره گیری نمود.

روش کنترل فازی یکی از روش های هوش مصنوعی[1] می باشد که با بهره گیری از آن می توان با بهره گیری از فاکتور هایی که به عنوان آرگمان های تابع می دانیم و همینطور اطلاعاتی که از نوع تاثیر آن ها بر خروجی تابع به صورت کیفی در دست داریم به تابع مورد نظر دسترسی پیدا نمود [34].

در مورد الگوریتم های وفقی که از رشته های آموزشی بهره گیری می نمایند، به گونه معمول ورودی های لازم برای کنترل فازی اندازه پلّه را مقدار خطا و اندازه تغییرات آن تعریف می نمایند. امّا همان گونه که می دانیم در آشکارسازی کور رشته های آموزشی وجود ندارد تا بتوان با بهره گیری از آن ها تعریفی از اندازه خطا داشت [33].

[1] – Artificial Inteligence

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید