عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

4-1-1) مشخص کردن خصوصیات کاربردی سیستم، ورودی ها، خروجی ها و روش مورد بهره گیری برای غیر فازی کردن

عملیات فوق در قسمت FIS Editor انجام می گردد اساس کار FIS روش استدلال ممدانی می باشد در این روش هر دو قسمت فرض و نتیجه قواعد اگر – آنگاه بصورت مجموعه های فازی اظهار می گردد در صورتیکه اگر از ویرایشگر ANFIS بهره گیری نمائیم قسمت نتیجه قواعد از توابع خطی بجای مجموعه های فازی بهره گیری می کند.

در این پروژه با در نظر داشتن تعداد ورودی ها و خروجی ها و مجموعه های فازی تعیین شده روش استدلال ممدانی را که اساس کار ویرایشگر   FIS می باشد انتخاب نموده ایم.

اولین قدم در FIS Editor، تعریف ورودیها و خروجی ها می باشد البته در این قسمت فقط نام و تعداد آنها مشخص می گردد و جزئیات مربوطه در بخش های بعدی تعریف خواهد گردید.

در این طراحی از 5 متغیر ورودی برای پیش بینی بار کوتاه مدت بهره گیری شده می باشد که عبارتند از:

-Time

-weekdays

-temperature

-special.days

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-yesterday.actual.load

متغیر خروجی نیز با نام load.forecasting تعریف شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: