عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

4-1-2) تعیین مجموعه های فازی و تابع عضویت برای ورودی ها و خروجی ها

در این مرحله با بهره گیری از ویرایشگر توابع عضویت (membership function editor) توابع عضویت مناسب را برای ورودی و خروجی که در مرحله قبل تعریف شده اند مشخص می نمائیم.

تابع عضویت مربوط هر کدام از متغیرها، دارای تعدادی پارامتر فازی هستند. ملاک اصلی ما در تعیین تعداد پارامترهای توابع عضویت اندازه دقت نتایج بوده می باشد. زیرا با افزایش این پارامترها و افزایش قواعد شرایط کنترلی دقیق تری بر سیستم حاکم خواهد بود.

در ادامه به مطالعه این توابع می پردازیم:

 

الف) تابع عضویت برای متغیرTime

نظر به اینکه بار مصرفی در ساعات مختلف شبانه روز متغیر خواهد بود، اعمال این پارامتر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

این تابع شامل 8 پارامتر با توابع عضویت مثلثی می باشد که در محدوده 24-0 تعریف شده اند که عبارتند از:

mid.night (middle night)

dawn

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

morn (morning)

F.noon(Forenoon)

A.noon (After noon)

evan(evaning)

dusk

night

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد