عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

شبکه‌های عصبی تحت نظارت

بسیاری از شبکه‌های عصبی بوسیله نمونه الگوهای ورودی و الگوهای خروجی پیش‌بینی شده مشابه، آموزش می‌بینند. خطای بین خروجی‌های واقعی و پیش‌بینی شده برای تصحیح وزن اتصالات بین نرون‌ها بهره گیری می گردد. این نوع از آموزش بعنوان آموزش تحت نظارت معروفند. پس شبکه‌های عصبی تحت نظارت نیازمند آموزش قبلی هستند. یعنی قبل از اینکه عملاً تشخیص خطا انجام گیرد، بایستی شبکه برای این کار آموزش ببیند. البته مشکل آموزش از قبل این نوع شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز می‌تواند با بهره گیری از الگوریتم آموزش پیوسته به هنگام (COT) برطرف گردد]18[.

1-3-3-3-2- شبکه‌های عصبی نظارت نشده

بسیاری از شبکه‌های عصبی در یک حالت نظارت نشده آموزش می‌بینند. در این روش تنها الگوهای ورودی در طول مدت یادگیری ایجاد می شوند و شبکه یاد می‌گیرد که بصورت خودکار به خوشه‌بندی آن‌ها در گروه‌هایی با ویژگی‌های مشابه بپردازد.

شبکه‌های عصبی نظارت نشده نیاز به آموزش قبلی ندارند و آموزش آنها  به هنگام و پیوسته انجام می‌گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید